Sex privát - 50 H/všetko (52), Bratislava - Nové Mesto, ID:13564 | Amaterky.sk 50 H/všetko
Sex privát a escort - Nadržaná Nadine (39), Bratislava - Staré Mesto, ID:14261 | Amaterky.sk Nadržaná Nadine
Sex privát a escort - Aj escort (30), Bratislava - Karlova Ves, ID:14096 | Amaterky.sk Aj escort
Sex privát a escort - Aj Escort (35), Bratislava - Karlova Ves, ID:13848 | Amaterky.sk Aj Escort
Sex privát a escort - Perverz. anál (34), Bratislava - Rača, ID:13099 | Amaterky.sk Perverz. anál
Sex privát a escort - Zoe aj escort (25), Bratislava - Rača, ID:14370 | Amaterky.sk Zoe aj escort
Sex privát a escort - Mia CZ (20), Bratislava - Staré Mesto, ID:14118 | Amaterky.sk Mia CZ
Sex privát - Majka (21), Bratislava - Nové Mesto, ID:13724 | Amaterky.sk Majka
Sex privát - Tani Vrakúňa (28), Bratislava - Vrakuňa, ID:8082 | Amaterky.sk Tani Vrakúňa
Sex privát - LANA TERAPIA (27), Žilina, ID:6036 | Amaterky.sk LANA TERAPIA
Erotický privát - Exotická AMMY (29), Bratislava - Petržalka, ID:14205 | Amaterky.sk Exotická AMMY
Erotický privát a escort - Mladučká Rebeca (18), Bratislava - Petržalka, ID:14132 | Amaterky.sk Mladučká Rebeca

Právna doložka


Copyright

Portál Amaterky.sk a jeho obsah je chránený autorským právom a ďalšími právnymi predpismi z oblasti práva duševného vlastníctva.

Akékoľvek použitie obsahu portálu alebo jeho časti bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osôb, ktorých práva môžu byť dotknuté, môže znamenať porušenie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a je prísne zakázané.

Bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osoby, ktorá je nositeľom autorského práva nemožno použiť v autorskoprávnom zmysle obsah portálu, akúkoľvek jeho časť, texty, fotografie, grafiku, logo, dizajn a ďalšie diela vymedzené autorským zákonom s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, následné alebo osobitné škody vyplývajúce z použitia tejto webovej stránky alebo jej časti a využitia služieb súvisiacich s obsahom inzerátov uverejnených na Portáli.

Prevádzkovateľ nezodpovedá sa obsah uverejnených inzerátov, za ich pravdivosť, aktuálnosť, služby objednané na základe inzerátu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek obrazové či textové chyby v obsahu inzerátu, správnosť uvedených údajov, za jeho nezrozumiteľnosť a iné kvalitatívne nedostatky.