Erotický privát - Kaya Masáže (29), Nitra, ID:12918 | Amaterky.sk Kaya Masáže
Sex privát - Veronika (30), Bratislava - Petržalka, ID:13649 | Amaterky.sk Veronika
Sex privát a escort - Dnes-50hod (24), Bratislava - Ružinov, ID:13022 | Amaterky.sk Dnes-50hod
Sex privát a escort - Alexa teraz (25), Bratislava - Ružinov, ID:12609 | Amaterky.sk Alexa teraz
Sex privát a escort - ako v porne (38), Bratislava - Karlova Ves, ID:12643 | Amaterky.sk ako v porne
Sex privát a escort - Janka (29), Bratislava - Staré Mesto, ID:7873 | Amaterky.sk Janka
Sex privát a escort - Kačenka anál (25), Bratislava - Karlova Ves, ID:12722 | Amaterky.sk Kačenka anál
Sex privát - Monika Trans (27), Bratislava - Nové Mesto, ID:11245 | Amaterky.sk Monika Trans
Sex privát - Peťka (30), Bratislava - Nové Mesto, ID:13211 | Amaterky.sk Peťka
Sex privát a escort - Lili (23), Bratislava - Vrakuňa, ID:12551 | Amaterky.sk Lili
Sex privát a escort - Adina aj Escort (22), Bratislava - Staré Mesto, ID:11488 | Amaterky.sk Adina aj Escort
Sex privát - Alexa (27), Senec, ID:13235 | Amaterky.sk Alexa

Právna doložka


Copyright

Portál Amaterky.sk a jeho obsah je chránený autorským právom a ďalšími právnymi predpismi z oblasti práva duševného vlastníctva.

Akékoľvek použitie obsahu portálu alebo jeho časti bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osôb, ktorých práva môžu byť dotknuté, môže znamenať porušenie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a je prísne zakázané.

Bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osoby, ktorá je nositeľom autorského práva nemožno použiť v autorskoprávnom zmysle obsah portálu, akúkoľvek jeho časť, texty, fotografie, grafiku, logo, dizajn a ďalšie diela vymedzené autorským zákonom s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, následné alebo osobitné škody vyplývajúce z použitia tejto webovej stránky alebo jej časti a využitia služieb súvisiacich s obsahom inzerátov uverejnených na Portáli.

Prevádzkovateľ nezodpovedá sa obsah uverejnených inzerátov, za ich pravdivosť, aktuálnosť, služby objednané na základe inzerátu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek obrazové či textové chyby v obsahu inzerátu, správnosť uvedených údajov, za jeho nezrozumiteľnosť a iné kvalitatívne nedostatky.