Sex privát - Klaudia (23), Zvolen, ID:10549 | Amaterky.sk Klaudia
Sex privát a escort - HENRIETT (38), Martin, ID:10445 | Amaterky.sk HENRIETT
Erotický privát - AMIA (30), Bratislava - Petržalka, ID:7598 | Amaterky.sk AMIA
Sex privát a escort - VERONIKA-squirt (37), Bratislava - Nové Mesto, ID:10203 | Amaterky.sk VERONIKA-squirt
Sex privát - LINDA (41), Bratislava - Ružinov, ID:8739 | Amaterky.sk LINDA
Sex privát a escort - MARTINA AJ ANÁL (30), Bratislava - Ružinov, ID:8548 | Amaterky.sk MARTINA AJ ANÁL
Sex privát - Simonka (30), Bratislava - Ružinov, ID:9235 | Amaterky.sk Simonka
Sex privát a escort - GFE Pekná Moni (30), Bratislava - Petržalka, ID:6872 | Amaterky.sk GFE Pekná Moni
Sex privát - Luca (29), Bratislava - Nové Mesto, ID:10091 | Amaterky.sk Luca
Sex privát a escort - Januška (37), Nové Mesto nad Váhom, ID:2000 | Amaterky.sk Januška
Sex privát a escort - ASHANTI (19), Bratislava - Ružinov, ID:5829 | Amaterky.sk ASHANTI
Sex privát - MASÁŽE LINDA (40), Topoľčany, ID:8673 | Amaterky.sk MASÁŽE LINDA

Právna doložka


Copyright

Portál Amaterky.sk a jeho obsah je chránený autorským právom a ďalšími právnymi predpismi z oblasti práva duševného vlastníctva.

Akékoľvek použitie obsahu portálu alebo jeho časti bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osôb, ktorých práva môžu byť dotknuté, môže znamenať porušenie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a je prísne zakázané.

Bez súhlasu Prevádzkovateľa alebo osoby, ktorá je nositeľom autorského práva nemožno použiť v autorskoprávnom zmysle obsah portálu, akúkoľvek jeho časť, texty, fotografie, grafiku, logo, dizajn a ďalšie diela vymedzené autorským zákonom s výnimkou prípadov stanovených zákonom.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, následné alebo osobitné škody vyplývajúce z použitia tejto webovej stránky alebo jej časti a využitia služieb súvisiacich s obsahom inzerátov uverejnených na Portáli.

Prevádzkovateľ nezodpovedá sa obsah uverejnených inzerátov, za ich pravdivosť, aktuálnosť, služby objednané na základe inzerátu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek obrazové či textové chyby v obsahu inzerátu, správnosť uvedených údajov, za jeho nezrozumiteľnosť a iné kvalitatívne nedostatky.